30 January 2009

हाम्रो आजको आबस्यकताहरु


आज हामीहरुको चुनौतीको बेलाआएकोछा यसलाई हामी हरुले राम्ररी सोचाबिअचार गरेर अहिलेको समस्या समाधान गर्नुनै आजको आबस्यक्ताहो । त्यसैले हामी बिदेशमा बस्नेहरूले यस बिसयामा हाम्रो परिवारका सदस्यहरुलाई जानकारी गराउनु पर्नेभयकोछ ।
१, अहिलेको बिस्वा आर्थिक मंदिको कारन बेरिजगारीको समस्या।
२, बेरोजगारी समस्या पैदा भयको अबस्था।
३, बैदेशिक रोजगारीको कुनै भरोसा नहुने साथी समयको पावंदी नहुने।
४, बर्तमान अबस्थामा ठुलो धनराशी देखि नाजिकिया बाताबरण हुनाले भाबिस्यामा यसको नराम्रो प्रभाब पर्ने स्थिति सृजन हुना सकने।
५, हालमा प्रयोग गरियको सुबिधाको कारन भाबिस्यामा सोही आबस्यकतामा परिनाता हुने बाताबरण निस्कनासकने।
६, डालरको आमदनी र रुपैयाको आमदनी को फरका को कारन स्वदेशी रोजगारीमा आखानालाग्नु अणि बैदेशिका रोजगारीको खोजीमा पुन लगी आफना परिवार बता सधे तदाको बताबरानमा रहनु जसले गर्दा पारिवारिक बताबरंमा नराम्रो असर निस्के संभाबना हुनु।
अरु क्रमस अगदी जानेछु। गलतिमा सुधारेर हेर्नुहोला यसको लगी माफ़ी । ललित