25 June 2009

काभ लाओभेद

Hi everybody have a nice day.lalit
काभ लाओभेद
२/२०६६
कामदारको अधिकारहरु (सुसारेहरुको लागी)
काभ लाओभेद मुनाफारहित संश्था हो, जसले स्वदेशी तथा विदेशी कामदारहरुलाई आवश्यकीय सल्लाह र कानुनी सहयोग प्रदान गर्दछ । इजरायली वा आप्रवासी सबै कामदारहरु (भिषा भएका वा नभएका) लाई इजरायली कानुन अनुसार निम्न लिखित अधिकारहरु सुरक्षित गरी प्रदान गरिएको छः

कमसेकम तलबः पुरा समय काम गरे वपात ३,८५० शेकेल (प्रति महिना १८६ घण्टा), प्रति घण्टा २०.७० शेकेल।
भुक्तानी समयः प्रत्येक महिनाको ९ तारीख सम्ममा काम गरेको अघिल्लो महिनाको पारिश्रमीक पाउनु पर्दछ।
वढी समयः यदि प्रत्येक दिन ८ घण्टा भन्दा बढी काम गर्नु परेमा बढी काम गरे वापत भुक्तानी पाइन्छ पहिलो २ घण्टाको थप २५ प्रतिशत, कुनै पनि समय पहिलो २ घण्टा पछाडीको थप ५० प्रतिशत। नोट: जब कामदार अदालतले वास्तवमा नै कामदारले बढी समय काम गरेको निर्णय गर्दछ, उसले कामदारलाई बढी काम गरे वापत पाउने रकमको आधारमा अथवा कामदारको तलबको रकमबाट १० देखी ४० प्रतिशतको आधारमा मालीकबाट थप भुक्तनी दिलाउछ।
बासस्थानः तपाँईको मालिकले तपाँईको बासस्थानको व्यवस्था गर्नु पर्दछ। ओछ्यान, तपाँईको सामानको लागी दराज आदीको व्यवस्था तपाँईको मालिकले गर्नु पर्दछ साथै तपाँईले काम गर्न छाडेर पनि थप एक हप्ता उक्त घरमा बस्न पाउनुहुन्छ।
पारिश्रमिक कटौंतीः यदी तपाँईलाई मालिकले मासिक रुपमा पाउने पारिश्रमिक दिइरहेको भए निम्न कुराहरुमा तपाँईको तलव बाट काट्न सक्ने अधिकार रहेको छः
स्वास्थ्य विमाः तपाँईको मालिकले जति तिरेको छ त्यसको आधा रकम। प्रत्येक महिना १०६ सेकेल सम्म।
राष्ट्रिय विमाः तपाँईको तलवको ०.०४ प्रतिशत मात्र तपाँईको मालिकले काट्न सक्नेछन्।
बासस्थानः यदी तपाँईको मालिकको आफ्नो घर छ भने प्रत्येक महिना ठाउँ अनुसारः जेरुसलेम १५१ शेकेल, तेल अभिव १७१ शेकेल, हाइफा ११४ शेकेल र मध्ये भेगमा ११४ शेकेल, दक्षिण भेगमा १०२ शेकेल र उत्तरी भेगमा ९४ शेकेल काट्न सक्नेछन्। (यदी तपाँईको मालिकको आफ्नो घर होइन भने माथिको रकमहरु मध्ये बाट दोव्वर पनि काट्न सक्ने अधिकार छ)।
बत्ति र पानीः बत्ति र पानीको लागि ६७ शेकेल काट्न सक्नेछन।
हप्ताको बिदा समयः तपाँईले सातामा एक दिन पाउने साप्ताहिक विदामा लगातार ३६ घण्टा छुट्टी पाउनुहुन्छ । जुन समय तपाँईको धर्म र परम्परा अनुसार पाउने समयसमेत जोडिएको हो । यदी तपाँईले उक्त छुट्टीमा काम गर्नु परेमा तपाँईको तलवको १५० प्रतिशत (कमसेकम २३१ शेकेल) र थप प्रत्येक हप्ता पाउने गोजी खर्च समेत पाउनुहुन्छ।
बार्षिक बिदाः काम शुरु गरेको बर्ष देखि चार वर्ष सम्म प्रत्येक बर्ष १२ दिन बिदा पाउनुहुन्छ (साप्ताहिक बिदा बाहेक) ४ बर्ष सम्म प्रत्येक बर्ष १२ दिन बिदा पाउनुहुन्छ। पांचौ बर्ष १४ दिन, छैठौ बर्ष १६ दिन, सातौ बर्ष १८ दिन। भुक्तानीः यदि तपाँईले बार्षिक बिदा लिनु भयो भने तपाँईको नियमीत मासीक तलब पाउनुहुन्छ। यदि यो बिदा लिनु भएन भने मासीक तलबलाई (गोजी खर्च समेत) २५ ले भाग गरेर आएको रकमलाई १२ ले गुणन गर्दा आउने रकम तपाँईले पाउनुहुन्छ।
बिदाहरु (चाडपर्व): तपाँईले काम शुरु गरेको दिन देखी हप्ताको बिदा बाहेक प्रत्येक बर्ष ९ वटा चाडपर्वको बिदा पाउनुहुन्छ। भुक्तानीः यदि तपाँईले यो बिदाहरु लिनु भयो भने नियमीत तलब पाउनुहुने छ। यदि बिदाको दिन काम गर्नु भयो भने तपाँईले पाउने तलबको १५० प्रतिशत ले हुन आउने रकम (कम्सेकम २३१ शेकेल) पाउनुहुन्छ, साथै तपाँईले वैकल्पीक बिदा पनि पाउनुहुन्छ।
अतिरिक्त रकमः तपाँइले काम गरेको एक वर्ष पुरा पुगेपछि तपाँइले पाँच दिनको रकम प्रतिदिन ३३१ शेकेलको दरले पाउनुहुन्छ । दोश्रो र तेश्रो वर्ष पुरा गरेपछि ६ दिन र चौथो देखि दशौं वर्ष सम्म ७ दिनको रकम पाउनुहुन्छ।
विरामी भत्ताः तपाँइ विरामी भएको खण्डमा तपाँइको मालिकले तपाँइलाई विरामी भत्ता दिनु पर्छ। जव मालीकलाई डक्टरी नोट देखाउनु हुन्छ। पहिलो दिनको तपाँइले तिर्नु पर्दैन, विरामी भएको दोश्रो र तेश्रो दिन तलवको ३७.५ प्रतिशतका दरले, चौथो दिन देखी पछिका दिनहरूमा ७५ प्रतिशतका हिसावले दिनु पर्छ। यो विरामी दिन तपाँई काम गर्न शुरु गरेको दिन देखि गनिने छ। १.५ दिन प्रत्येक महिना काम गरे वापत, अधिकतम ९० दिन सम्म विरामी विदाका दिनहरु पाइन्छ।
सेवा निबृत्ति भत्ता (क्षतीपूर्ति): एक बर्ष पूरा पुगेपछी तपाँइले काम गरेको घरबाट निम्नलीखीत कारणले बरखास्त हुदा क्षतीपूर्ति पाउनुहुन्छ, मालीकले नीकालेको खण्डमा वा मालीकको मृत्यु भएमा वा मालीकलाई अन्त सारेमा तपाँइलाई मालीकले क्षतीपू्र्ति दिनु पर्छ। तपाँइको भिजा नवीकरण नहुदा, तपाँइको कामको अवस्था खराब भएमा, बिरामी पर्नु भएमा, बच्चा जन्माउनु भएमा काम छोड्नु परेको अवस्थामा क्षतीपूर्ति पाउनुहुन्छ। भुक्तानीः काम गरेको अन्तीम दिन सम्म। यो क्षतीपूर्ति रकम मासीक तलब (गोजी खर्च सहीत) को आधारमा हिसाब गरीन्छ, साथै यो कम्सेकम तलब भन्दा कम हुनु हुदैन (३,८५० शेकेल)। काम गरेको बर्षले गुणन गर्ने (काम गरेको साल र महिना सहित)। यदी एजेन्सी द्वारा काम गरेको तलबको जुन रकम पाउनुहुन्छ काम गर्न छोडेपछी त्यस कै आधारमा एजेन्सी द्वारा क्षतीपू्र्ति पाउनुहुन्छ। कम्पनीले दिएको भुक्तनी चीट अती महत्वपूर्ण छ। तपाँइलाई कामबाट नीकाले वा मालीकको मृत्यु भए पनि कम्सेकम एक हप्ता सो घरमा बस्न पाउनुहुन्छ (मालीकले नीकाल्ने सुचना दिएको भए पनि)।
निकाल्न वा निस्कन दिने सुचनाः यदि तपाँइले काम छोड्न लाग्नु भएको छ भने वा मालिकले निकाल्न लागेको छ भने पहिले लिखित सुचना दिनु पर्छ। कति दिन सम्म सुचना दिनुपर्छ भन्ने कुरा तपाँइ काम गरेको अवधिमा भर पर्दछ। पहिलो ६ महिना भित्र भए कम्तिमा एक दिन पहिला सुचना दिएर काम छोड्नु वा छुटाउनु पर्दछ। सात महिना देखि एक वर्ष भित्रमा ६ दिन। २.५ दिन प्रत्येक महिनाको लागि र एक वर्ष पुगे पछि एक महिना अगाडि लिखित जानकारी गराउनु पर्दछ। यदि कुनै पक्षले यो कार्य पुरा गरेको नभए अर्को पक्षलाई समय अवधीको आधारमा नियमित तलव वुझाउनु पर्ने हुन्छ।
एक बर्ष अवधीको अधीकारः एक बर्ष पूरा काम नगरेको खण्डमा पनि तपाँइले बार्षिक बिदा पाउने अधीकार छ (तपाँइले दिन गन्तीको अनुपातमा पाउनुहुन्छ)। तपाँइले एक बर्ष अवधी पूरा काम गर्नु भएको भए अन्य रकम र यथास्थान रहे वापतको रकम पाउन सक्ने अधीकार छ।
गर्भवती तथा सुत्केरीः कुनै पनि गर्भवती महिला जसले ६ महिना भन्दा वढि काम गरिसकेको भए उसलाई कामबाट निकाल्न गैर कानूनी मानिन्छ । यदि तपाँइ सुत्केरी हुनु भएको छ भने तपाँइले अस्पतालमा पाउने सम्पूर्ण सुविदा पाउनुहुन्छ। साथै पहिला बच्चा जन्मदा लाग्ने खर्च र चौध हप्ता सम्म तलबी सुत्केरी बिदा राष्ट्रिय बिमा संस्थाबाट पाउनुहुन्छ। हस्पीटल जाँदा आफ्नो राहदानी र गर्भवती रीपोर्टको कागजपत्र लानु अति जरुरी छ।
स्वास्थ्य उपचारः सबै मेडिकल उपचार खर्चहरु तपाँइको व्यक्तिगत स्वास्थ्य विमाले व्यहोर्दछ। कामको शिलशिलामा भएको दुर्घटना र वच्चा जन्माउदा अस्पतालमा लाग्ने खर्छ राष्ट्रिय विमाले व्यहोर्छ। यदि आकस्मिक उपचार गराउनु परेमा तपाँइको उपचार अवश्य हुन्छ चाहे तपाँइको स्वास्थ्य विमा वा भिषा दुवै नहोस तर यो खर्च तपाँइले आफै तिर्नुपर्ने हुन्छ।
स्वास्थ्य विमाः तपाँइसँग स्वास्थ्यको विमा हुनु अत्यन्तै जरुरी छ। तपाँइ कुनै मालिक कहाँ काम गर्नुहुन्छ तपाँइको मालिकले विमाको रकम तिर्नुपर्ने हुन्छ। यदि मालिकले विमा काटिदिएमा ३० दिन भित्रमा तपाँइले आफैले विमा शुल्क तिर्ने गरी विमा नियमित गर्न विमा कम्पनीलाई अनुरोध गर्न सक्नुहुन्छ र विमा कम्पनीले स्वीकार गर्नेछ। जव तपाँइ मालिकको कामबाट छुट्नुहुन्छ कृपया तपाँइले त्यही कम्पनीबाट विमा गराउनुहोस् ताकी त्यसबाट पाउने कुनै पनि सुविधाहरुबाट वञ्चित हुन नपरोस।
राष्ट्रिय विमाः मालिकले अनिवार्य रुपमा तपाँइको दर्ता राष्ट्रिय विमा संस्थानमा गराउनु पर्दछ। यो अनिवार्य छ कि त्यस राष्ट्रिय विमाको एक प्रति तपाँइसँग हुनु जरुरी छ, किनभने विरामी भएको अवस्था वा अन्य काम गर्ने शिलशिलामा कुनै दुर्घटना भएमा त्यो कागज हुनु अति जरुरी हुन्छ।
यौन दुर्व्यवहारः कुनै पनि किसिमको यौन दुर्व्यवहार इजरायली कानून अनुसार पूर्ण गौर कानूनी हो। यसमा तपाँइलाई कामबाट निकाल्ने धम्की वा अन्य प्रकारको यौन दुर्व्यवहारको प्रस्ताव समावेश भएको हुन्छ। कुनैपनि कामदार तपाँइले तुरुन्त काभ्लाओभेदमा गएर खवर गर्नुहोला तत्पश्चात तपाँइलाई काभ्लाओभेदले आवश्यक सहयोग गर्नेछ।
मध्यस्त कर्ता शुल्कः तपाँइसँग कुनैपनि म्यानपावर कम्पनीले अधिकतम शुल्क ३,१३५ शेकेल मात्र लिन पाउने अनुमती छ। यसमा तपाँइले स्वदेशमा मध्यस्त कर्तालाई तिरेको शुल्क समावेश भएको हुन्छ तर तपाँइको हवाई टिकट खर्छ जोडिएको हुँदैन, यदि तपाँइ पहिला नै इजरायल आइसक्नु भएको भए नयाँ मालिक खोज्दा म्यानपावर कम्पनी तथा एजेन्सीलाई तपाँइसँग थप रकम असुल गर्ने विल्कुलै अनुमती छैन। यदि पैसा असुलेमा त्यो गैर कानूनी हुनेछ।
राहदानीः तपाँइको इच्छा विरुद्ध कुनैपनि मालिक वा एजेन्सीले तपाँइको राहदानी राख्नु भनेको अपराधिक कार्य मानिनेछ।
स्वदेश फिर्ताः तपाँइको इच्छा विरुद्ध तपाँइलाई कुनैपनि मालिक, म्यानपावर कम्पनी वा एजेन्सीले स्वदेश फिर्ता गराउन खोज्छ भने त्योपनि अपराधिक कार्य हो। यदि यसो गरेमा त्यो पनि गैर कानूनी कार्य हो।
फर्किने व्यवस्था मिलाउने ३० दिन: अनुमती प्राप्त पूरा समय इजरायलमा काम गर्ने कामदारले भिजा सकीए पछि पनि थप ३० दिन इजरायलमा बस्न पाउछ।
____________________________________________________________________________________________________
काभ लाओभेद (कामदारको अधिकारहरु, भिजा समस्या) ०३-६८८३७६६, यूद लामेद पेरेत्स स्ट्रिट, १७ तेलअभिव
०४-८६४३३५०, हरत्सेल स्ट्रिट, १८ हाइफा
०२-६२४२८०१, यनाई स्ट्रिट, ६ जेरुशलेम
मेशिला (सामाजिक समस्याहरु, परिवार र वच्चाहरु) ०३-६८७९७२७, रिशोन लेस्यून स्ट्रिट, ३ तेलअभिव
मानव अधिकारको लागि चिकित्सक (स्वास्थ्य समस्याहरु, विमा सम्वन्धी) ०३-६८७३०२७, ०३-६८७३७१८, हाद्रोर स्ट्रिट, ९ तेलअभिव
हट लाईन प्रवासि कामदारको लागी (गीरफ्तार कामदारको लागी) ०३-५३०२५३० नाखालात बीन्यामीन, ७५, तेलअभिव