10 August 2009

kavlaoved paper august 2009 new

अधिकारहरु (सुसारेहरुको लागी)

काभ लाओभेद मुनाफारहित संश्था हो, जसले स्वदेशी तथा विदेशी कामदारहरुलाई आवश्यकीय सल्लाह र कानुनी सहयोग प्रदान गर्दछ । इजरायली वा आप्रवासी सबै कामदारहरु (भिषा भएका वा नभएका) लाई इजरायली कानुन अनुसार निम्न लिखित अधिकारहरु सुरक्षित गरी प्रदान गरिएको छः

कमसेकम तलबः पुरा समय काम गरे वपात ३,८५० शेकेल (प्रति महिना १८६ घण्टा), प्रति घण्टा २०.७० शेकेल।

भुक्तानी समयः प्रत्येक महिनाको ९ तारीख सम्ममा काम गरेको अघिल्लो महिनाको पारिश्रमीक पाउनु पर्दछ।

वढी समयः यदि प्रत्येक दिन ८ घण्टा भन्दा बढी काम गर्नु परेमा बढी काम गरे वापत भुक्तानी पाइन्छ पहिलो २ घण्टाको थप २५ प्रतिशत, कुनै पनि समय पहिलो २ घण्टा पछाडीको थप ५० प्रतिशत। नोट: जब कामदार अदालतले वास्तवमा नै कामदारले बढी समय काम गरेको निर्णय गर्दछ, उसले कामदारलाई बढी काम गरे वापत पाउने रकमको आधारमा अथवा कामदारको तलबको रकमबाट १० देखी ४० प्रतिशतको आधारमा मालीकबाट थप भुक्तनी दिलाउछ।

बासस्थानः तपाँईको मालिकले तपाँईको बासस्थानको व्यवस्था गर्नु पर्दछ। ओछ्यान, तपाँईको सामानको लागी दराज आदीको व्यवस्था तपाँईको मालिकले गर्नु पर्दछ साथै तपाँईले काम गर्न छाडेर पनि थप एक हप्ता उक्त घरमा बस्न पाउनुहुन्छ।

पारिश्रमिक कटौंतीः यदी तपाँईलाई मालिकले मासिक रुपमा पाउने पारिश्रमिक दिइरहेको भए निम्न कुराहरुमा तपाँईको तलव बाट काट्न सक्ने अधिकार रहेको छः

स्वास्थ्य विमाः तपाँईको मालिकले जति तिरेको छ त्यसको आधा रकम। प्रत्येक महिना १०६ सेकेल सम्म।

राष्ट्रिय विमाः तपाँईको तलवको ०.०४ प्रतिशत मात्र तपाँईको मालिकले काट्न सक्नेछन्।

बासस्थानः यदी तपाँईको मालिकको आफ्नो घर छ भने प्रत्येक महिना ठाउँ अनुसारः जेरुसलेम १५१ शेकेल, तेल अभिव १७१ शेकेल, हाइफा ११४ शेकेल र मध्ये भेगमा ११४ शेकेल, दक्षिण भेगमा १०२ शेकेल र उत्तरी भेगमा ९४ शेकेल काट्न सक्नेछन्। (यदी तपाँईको मालिकको आफ्नो घर होइन भने माथिको रकमहरु मध्ये बाट दोव्वर पनि काट्न सक्ने अधिकार छ)।

बत्ति र पानीः बत्ति र पानीको लागि ६७ शेकेल काट्न सक्नेछन।

हप्ताको बिदा समयः तपाँईले सातामा एक दिन पाउने साप्ताहिक विदामा लगातार ३६ घण्टा छुट्टी पाउनुहुन्छ । जुन समय तपाँईको धर्म र परम्परा अनुसार पाउने समयसमेत जोडिएको हो । यदी तपाँईले उक्त छुट्टीमा काम गर्नु परेमा तपाँईको तलवको १५० प्रतिशत (कमसेकम २३१ शेकेल) र थप प्रत्येक हप्ता पाउने गोजी खर्च समेत पाउनुहुन्छ।

बार्षिक बिदाः काम शुरु गरेको बर्ष देखि चार वर्ष सम्म प्रत्येक बर्ष १२ दिन बिदा पाउनुहुन्छ (साप्ताहिक बिदा बाहेक) ४ बर्ष सम्म प्रत्येक बर्ष १२ दिन बिदा पाउनुहुन्छ। पांचौ बर्ष १४ दिन, छैठौ बर्ष १६ दिन, सातौ बर्ष १८ दिन। भुक्तानीः यदि तपाँईले बार्षिक बिदा लिनु भयो भने तपाँईको नियमीत मासीक तलब पाउनुहुन्छ। यदि यो बिदा लिनु भएन भने मासीक तलबलाई (गोजी खर्च समेत) २५ ले भाग गरेर आएको रकमलाई १२ ले गुणन गर्दा आउने रकम तपाँईले पाउनुहुन्छ।

बिदाहरु (चाडपर्व): तपाँईले काम शुरु गरेको दिन देखी हप्ताको बिदा बाहेक प्रत्येक बर्ष ९ वटा चाडपर्वको बिदा पाउनुहुन्छ। भुक्तानीः यदि तपाँईले यो बिदाहरु लिनु भयो भने नियमीत तलब पाउनुहुने छ। यदि बिदाको दिन काम गर्नु भयो भने तपाँईले पाउने तलबको १५० प्रतिशत ले हुन आउने रकम (कम्सेकम २३१ शेकेल) पाउनुहुन्छ, साथै तपाँईले वैकल्पीक बिदा पनि पाउनुहुन्छ।

अतिरिक्त रकमः तपाँइले काम गरेको एक वर्ष पुरा पुगेपछि तपाँइले पाँच दिनको रकम प्रतिदिन ३३१ शेकेलको दरले पाउनुहुन्छ । दोश्रो र तेश्रो वर्ष पुरा गरेपछि ६ दिन र चौथो देखि दशौं वर्ष सम्म ७ दिनको रकम पाउनुहुन्छ।

विरामी भत्ताः तपाँइ विरामी भएको खण्डमा तपाँइको मालिकले तपाँइलाई विरामी भत्ता दिनु पर्छ। जव मालीकलाई डक्टरी नोट देखाउनु हुन्छ। पहिलो दिनको तपाँइले तिर्नु पर्दैन, विरामी भएको दोश्रो र तेश्रो दिन तलवको ३७.५ प्रतिशतका दरले, चौथो दिन देखी पछिका दिनहरूमा ७५ प्रतिशतका हिसावले दिनु पर्छ। यो विरामी दिन तपाँई काम गर्न शुरु गरेको दिन देखि गनिने छ। १.५ दिन प्रत्येक महिना काम गरे वापत, अधिकतम ९० दिन सम्म विरामी विदाका दिनहरु पाइन्छ।

सेवा निबृत्ति भत्ता (क्षतीपूर्ति): एक बर्ष पूरा पुगेपछी तपाँइले काम गरेको घरबाट निम्नलीखीत कारणले बरखास्त हुदा क्षतीपूर्ति पाउनुहुन्छ, मालीकले नीकालेको खण्डमा वा मालीकको मृत्यु भएमा वा मालीकलाई अन्त सारेमा तपाँइलाई मालीकले क्षतीपू्र्ति दिनु पर्छ। तपाँइको भिजा नवीकरण नहुदा, तपाँइको कामको अवस्था खराब भएमा, बिरामी पर्नु भएमा, बच्चा जन्माउनु भएमा काम छोड्नु परेको अवस्थामा क्षतीपूर्ति पाउनुहुन्छ। भुक्तानीः काम गरेको अन्तीम दिन सम्म। यो क्षतीपूर्ति रकम मासीक तलब (गोजी खर्च सहीत) को आधारमा हिसाब गरीन्छ, साथै यो कम्सेकम तलब भन्दा कम हुनु हुदैन (३,८५० शेकेल)। काम गरेको बर्षले गुणन गर्ने (काम गरेको साल र महिना सहित)। यदी एजेन्सी द्वारा काम गरेको तलबको जुन रकम पाउनुहुन्छ काम गर्न छोडेपछी त्यस कै आधारमा एजेन्सी द्वारा क्षतीपू्र्ति पाउनुहुन्छ। कम्पनीले दिएको भुक्तनी चीट अती महत्वपूर्ण छ। तपाँइलाई कामबाट नीकाले वा मालीकको मृत्यु भए पनि कम्सेकम एक हप्ता सो घरमा बस्न पाउनुहुन्छ (मालीकले नीकाल्ने सुचना दिएको भए पनि)।

निकाल्न वा निस्कन दिने सुचनाः यदि तपाँइले काम छोड्न लाग्नु भएको छ भने वा मालिकले निकाल्न लागेको छ भने पहिले लिखित सुचना दिनु पर्छ। कति दिन सम्म सुचना दिनुपर्छ भन्ने कुरा तपाँइ काम गरेको अवधिमा भर पर्दछ। पहिलो ६ महिना भित्र भए कम्तिमा एक दिन पहिला सुचना दिएर काम छोड्नु वा छुटाउनु पर्दछ। सात महिना देखि एक वर्ष भित्रमा ६ दिन। २.५ दिन प्रत्येक महिनाको लागि र एक वर्ष पुगे पछि एक महिना अगाडि लिखित जानकारी गराउनु पर्दछ। यदि कुनै पक्षले यो कार्य पुरा गरेको नभए अर्को पक्षलाई समय अवधीको आधारमा नियमित तलव वुझाउनु पर्ने हुन्छ।

एक बर्ष अवधीको अधीकारः एक बर्ष पूरा काम नगरेको खण्डमा पनि तपाँइले बार्षिक बिदा पाउने अधीकार छ (तपाँइले दिन गन्तीको अनुपातमा पाउनुहुन्छ)। तपाँइले एक बर्ष अवधी पूरा काम गर्नु भएको भए अन्य रकम र यथास्थान रहे वापतको रकम पाउन सक्ने अधीकार छ।

गर्भवती तथा सुत्केरीः कुनै पनि गर्भवती महिला जसले ६ महिना भन्दा वढि काम गरिसकेको भए उसलाई कामबाट निकाल्न गैर कानूनी मानिन्छ । यदि तपाँइ सुत्केरी हुनु भएको छ भने तपाँइले अस्पतालमा पाउने सम्पूर्ण सुविदा पाउनुहुन्छ। साथै पहिला बच्चा जन्मदा लाग्ने खर्च र चौध हप्ता सम्म तलबी सुत्केरी बिदा राष्ट्रिय बिमा संस्थाबाट पाउनुहुन्छ। हस्पीटल जाँदा आफ्नो राहदानी र गर्भवती रीपोर्टको कागजपत्र लानु अति जरुरी छ।
स्वास्थ्य उपचारः सबै मेडिकल उपचार खर्चहरु तपाँइको व्यक्तिगत स्वास्थ्य विमाले व्यहोर्दछ। कामको शिलशिलामा भएको दुर्घटना र वच्चा जन्माउदा अस्पतालमा लाग्ने खर्छ राष्ट्रिय विमाले व्यहोर्छ। यदि आकस्मिक उपचार गराउनु परेमा तपाँइको उपचार अवश्य हुन्छ चाहे तपाँइको स्वास्थ्य विमा वा भिषा दुवै नहोस तर यो खर्च तपाँइले आफै तिर्नुपर्ने हुन्छ।

स्वास्थ्य विमाः तपाँइसँग स्वास्थ्यको विमा हुनु अत्यन्तै जरुरी छ। तपाँइ कुनै मालिक कहाँ काम गर्नुहुन्छ तपाँइको मालिकले विमाको रकम तिर्नुपर्ने हुन्छ। यदि मालिकले विमा काटिदिएमा ३० दिन भित्रमा तपाँइले आफैले विमा शुल्क तिर्ने गरी विमा नियमित गर्न विमा कम्पनीलाई अनुरोध गर्न सक्नुहुन्छ र विमा कम्पनीले स्वीकार गर्नेछ। जव तपाँइ मालिकको कामबाट छुट्नुहुन्छ कृपया तपाँइले त्यही कम्पनीबाट विमा गराउनुहोस् ताकी त्यसबाट पाउने कुनै पनि सुविधाहरुबाट वञ्चित हुन नपरोस।

राष्ट्रिय विमाः मालिकले अनिवार्य रुपमा तपाँइको दर्ता राष्ट्रिय विमा संस्थानमा गराउनु पर्दछ। यो अनिवार्य छ कि त्यस राष्ट्रिय विमाको एक प्रति तपाँइसँग हुनु जरुरी छ, किनभने विरामी भएको अवस्था वा अन्य काम गर्ने शिलशिलामा कुनै दुर्घटना भएमा त्यो कागज हुनु अति जरुरी हुन्छ।

यौन दुर्व्यवहारः कुनै पनि किसिमको यौन दुर्व्यवहार इजरायली कानून अनुसार पूर्ण गौर कानूनी हो। यसमा तपाँइलाई कामबाट निकाल्ने धम्की वा अन्य प्रकारको यौन दुर्व्यवहारको प्रस्ताव समावेश भएको हुन्छ। कुनैपनि कामदार तपाँइले तुरुन्त काभ्लाओभेदमा गएर खवर गर्नुहोला तत्पश्चात तपाँइलाई काभ्लाओभेदले आवश्यक सहयोग गर्नेछ।

मध्यस्त कर्ता शुल्कः तपाँइसँग कुनैपनि म्यानपावर कम्पनीले अधिकतम शुल्क ३,१३५ शेकेल मात्र लिन पाउने अनुमती छ। यसमा तपाँइले स्वदेशमा मध्यस्त कर्तालाई तिरेको शुल्क समावेश भएको हुन्छ तर तपाँइको हवाई टिकट खर्छ जोडिएको हुँदैन, यदि तपाँइ पहिला नै इजरायल आइसक्नु भएको भए नयाँ मालिक खोज्दा म्यानपावर कम्पनी तथा एजेन्सीलाई तपाँइसँग थप रकम असुल गर्ने विल्कुलै अनुमती छैन। यदि पैसा असुलेमा त्यो गैर कानूनी हुनेछ।

राहदानीः तपाँइको इच्छा विरुद्ध कुनैपनि मालिक वा एजेन्सीले तपाँइको राहदानी राख्नु भनेको अपराधिक कार्य मानिनेछ।

स्वदेश फिर्ताः तपाँइको इच्छा विरुद्ध तपाँइलाई कुनैपनि मालिक, म्यानपावर कम्पनी वा एजेन्सीले स्वदेश फिर्ता गराउन खोज्छ भने त्योपनि अपराधिक कार्य हो। यदि यसो गरेमा त्यो पनि गैर कानूनी कार्य हो।

फर्किने व्यवस्था मिलाउने ३० दिन: अनुमती प्राप्त पूरा समय इजरायलमा काम गर्ने कामदारले भिजा सकीए पछि पनि थप ३० दिन इजरायलमा बस्न पाउछ।
____________________________________________________________________________________________________

काभ लाओभेद (कामदारको अधिकारहरु, भिजा समस्या) ०३-६८८३७६६, यूद लामेद पेरेत्स स्ट्रिट, १७ तेलअभिव
०४-८६४३३५०, हरत्सेल स्ट्रिट, १८ हाइफा
०२-६२४२८०१, यनाई स्ट्रिट, ६ जेरुशलेम

मेशिला (सामाजिक समस्याहरु, परिवार र वच्चाहरु) ०३-६८७९७२७, रिशोन लेस्यून स्ट्रिट, ३ तेलअभिव

मानव अधिकारको लागि चिकित्सक (स्वास्थ्य समस्याहरु, विमा सम्वन्धी) ०३-६८७३०२७, ०३-६८७३७१८, हाद्रोर स्ट्रिट, ९ तेलअभिव
हट लाईन प्रवासि कामदारको लागी (गीरफ्तार कामदारको लागी) ०३-५३०२५३० नाखालात बीन्यामीन, ७५, तेलअभिव

Workers' Rights (for Caregivers) 8/2009

Kav LaOved is a non-profit organization that provides consultation and legal aid to workers. The following rights are guaranteed by Israeli law to all workers in Israel whether Israeli or foreign (with or without a visa):

Minimum Wage

3,850 NIS for a full-time job (186 hours per month); 20.70 NIS per hour.

Payment Time

Wages must be paid no later than the 9th of the month, for the previous month.

Overtime

If you work over 8 hours of work per day you are entitled to overtime payment. Payment: first two hours – an additional 25%; any hour after the first two hours – an additional 50%. Note: When the Labour Courts decide that a worker has in actual fact worked overtime, they have either based the payment on the extra hours he worked or they have made the employer pay an additional amount which ranges between 10-40% of the worker's salary.

Housing

Your employer must give you suitable housing: a bed and space in a wardrobe for your belongings. Your employer must give you housing for a week after you stop working for him.

Salary Deductions

If your employer pays you the minimum wage or more, he is entitled to deduct the following from your salary:

· Health Insurance: Up to half of what your employer paid, and not more than 110.80 NIS per month.

· National Insurance: Your employer is allowed to deduct only 0.04% of your salary.

· Housing: If your employer provides you with housing that he owns, he is entitled to deduct: 159.18 NIS in Jerusalem; 181.14 NIS in Tel Aviv; 120.77 NIS in Haifa and in the central area; 107.36 NIS in the South; 98.79 NIS in the North (If the employer doesn't own the housing, he may deduct double the amount).

· For electricity and water – 70.54 NIS.

Weekly rest day

You should get 36 continuous hours off work per week, which includes a rest day according to your religion. If you worked on your rest day you should get 150% of your daily wages (minimum - 231 NIS) and in addition a different rest day.

Annual Vacation

12 days of paid vacation a year (not including the weekly rest day) for the first 4 years; 14 days for the fifth year; 16 days for the sixth year; 18 days for the seventh year. Payment: If you took your annual vacation, you will be entitled to your regular monthly salary. If you didn't take all or some of your vacation, you will be entitled to get paid for the value of each day. Calculation: divide the gross monthly salary (including pocket money), by 25 (the amount of working days in a month), as long as it's no less than the daily minimum wage: 154 NIS. You do not have to find a replacement or pay for it during your annual vacation!

Holidays

From the beginning of your work, you should get 9 paid religious holidays per year according to your religion, as long as the holidays don't fall on your weekly rest day. Payment: if you took a holiday you will be paid your regular wages. If you worked on a holiday you should be paid 150% of your daily wages (minimum 231 NIS), plus you should receive an alternative rest day as well.

Recuperation Pay

After one full year of work you should get 5 days recuperation pay (340 NIS per day); during the second and third year - 6 days; from the fourth until the tenth year - 7 days.

Sick pay

Your employer must pay your salary if you don't work because you are ill when you give him a doctor’s note. You don't get paid for the first sick day; for the second and third sick day - 37.5% of your daily salary; from the fourth sick day and onwards - 75% of your daily salary. The sick days are counted from as soon as you start working: 1 and 1/2 days for each month worked, up to a maximum of 90 sick days in total.

Severance / separation pay

After one year of work you should be paid dismissal compensation if you are fired or you finish you work because: your employer dies or is moved to an institution; your visa is not renewed; your work conditions get worse (e.g. non-payment of wages); you are ill; you give birth etc. Time of payment: at the end of the working relationship. The dismissal pay is calculated according to one monthly salary (including pocket money), as long as it's no less than the minimum wage per month (3,850 NIS), multiplied by the number of years of work (including any part of a year's work). If you get part of your salary from your agency, you are entitled to severance pay from your agency, for that part of your salary when you stop working with them. It is very important to demand the pay slip that the company gives you. An employer must provide housing to the worker for at least one week after the worker is fired (even if the employer gave the worker prior notice), or in case the employer passes away.

Giving Notice Prior to Firing/ Quitting

Your employer and you have to give written notice to each other before firing/ quitting work. The amount of notice depends on the period you worked. For the first 6 months - 1 day for each month; for the 7th month and up to a year - 6 days (1 day for each of the 6 months) + 2.5 days for each additional month; after 1 year- a month.

Payment: the person who doesn't give prior notice must pay the other person compensation amounting to the regular salary for the notice period.

Note: you are entitled to payment for notice period even if your employer dies.

Pension

Every worker in Israel is entitled to receive a pension from his employer. Terms of eligibility: a. a male worker must be older than 21; a female worker must be older than 20. b. the worker must be employed for over 6 months. A worker who started at a new place of work while already having a pension fund is entitled to pension starting on his first day and will not need to wait 6 months. The overall share is 5% of the salary (not less than the minimum wage). A third will be deducted from the worker's salary, and two thirds will be paid by the employer. In 2010, the share will rise to 7.5% and will be divided in the same proportions.

Rights for Part of a Year

You are entitled to receive your Annual Vacation and Holidays rights even if you have not worked for a full year (you will be entitled to a proportional number of days). For Severance Pay and Recuperation Pay, you are entitled to receive your rights also for part of a year's work, as long as you have worked for over one year.

Pregnancy and Maternity

It is illegal to fire a pregnant worker who has worked at least 6 months for the employer. When you give birth you should get coverage for your hospital stay as well as a one-time birth payment and 14 weeks of paid maternity leave from the National Insurance. It is important to go to the hospital with your passport and all pregnancy follow-up documents.

Medical Care

All the medical treatments you have are covered by your private health insurance, except for work accidents and birth giving hospitalization, which are covered by the National Insurance. In case of emergency even if you don't have health insurance or a valid visa you can get medical care at any hospital (but will be charged later).

Health Insurance

Your employer must pay your health insurance for all the time you are working for him. If you stop working for your employer, it is recommended that you continue to pay for your health insurance with the same company so that you don't loose your benefits. If the employer cancels the medical insurance and you ask the insurance company within 30 days to continue to pay the insurance yourself, the insurance company must agree.

National Insurance

Your employer must register you at the National Insurance Institute. It is important that you get a copy of the payment receipt with the National Insurance file number of your employer, which you will need if you stay in hospital (a work accident or giving birth).

Sexual Assault

Sexual assault and sexual harassment is illegal under Israeli law. This includes a threat to fire a worker if she refuses to have sex, indecent assault or offers of a sexual nature. Any worker who was harassed can contact Kav LaOved.

Agency fees

The maximum amount of money the agency is allowed to charge you when you come to Israel is 3,135 NIS. This includes the money you paid to agents in your homeland, but not the price of the flight. The agency is not allowed to charge you for finding an employer if you are already in Israel.

Passport

It is a criminal offense for an employer or agency to keep or confiscate your passport.

Deportation

It is a criminal offense for an employer or agency to deport you against your will.

Getting organized before leaving

A worker, who worked in Israel for the entire allowed period, may stay in Israel an addition period of 30 days after his visa is expired.Kav LaOved -Worker's Rights

03-6883766 17, Y.L. Peretz St, Tel Aviv ,

04-8643350, 18, Hertzl St, Haifa

02-6242801, 6, Yanay St., Jerusalem

Mesilla -Social problems, family and children

03-6879727 3, Rishon LeTzion St., Tel Aviv

Physicians for Human Rights -health problems, insurance issues

03-6873027/ 03-6873718, 9, Hadror St., Jaffa

Rape Crisis Center

Hotline for women – 1202, Hotline for men - 2103

Hotline for Migrant Workers -arrested workers

03-5602530 75, Nachlat Binyamin St, Tel Aviv