10 December 2011

केरगीभर रुल ईन ईजराएल २०११ न्यु/२०६८   
कामदारको अधिकारहरु (सुसारेहरुको लागी)
זכותון סיעוד נפאלית (7/2011)

काभ लाओभेद मुनाफारहित संश्था हो, जसले स्वदेशी तथा विदेशी कामदारहरुलाई आवश्यकीय सल्लाह र कानुनी सहयोग प्रदान गर्दछ । इजरायली वा आप्रवासी सबै कामदारहरु (भिषा भएका वा नभएका) लाई इजरायली कानुन अनुसार निम्न लिखित अधिकारहरु सुरक्षित गरी प्रदान गरिएको छः
कमसेकम तलबः पुरा समय काम गरे वपात ,१०० शेकेल (प्रति महिना १८६ घण्टा), प्रति दिन १६४ शेकेल, प्रति घण्टा २२.०४ शेकेल
भुक्तानी समयः प्रत्येक महिनाको ९ तारीख सम्ममा काम गरेको अघिल्लो महिनाको पारिश्रमीक चुक्ता गर्नु पर्दछ। समयमा तलब भूक्तान गर्न नसके क्षेतीपूर्ति भूक्तान गर्नु पर्छ - तलबको % ढिलो भएको पहिलो हप्ता, तलबको १०% र संचित क्षेतीपूर्ति आउदो हरेक हप्ता, तलबको २०% ढिलो भएको हरेक महीना (संचित क्षेतीपूर्ति सहित) भूक्तान गर्नु पर्दछ।                
वढी समयः यदि प्रत्येक दिन ८ घण्टा भन्दा बढी काम गर्नु हुनेछ भने बढी काम गरे वापत भुक्तानी पाउने अधिकार छः पहिलो २ घण्टाको थप २५ प्रतिशत, कुनै पनि समय पहिलो २ घण्टा पछाडीको थप ५० प्रतिशत। नोट: जब कामदार अदालतले वास्तवमा नै कामदारले बढी समय काम गरेको निर्णय गर्दछ, उसले कामदारलाई बढी काम गरे वापत भुक्तान पाउने रकमको आधारमा अथवा कामदारको तलबको रकमबाट १० देखी ४० प्रतिशतको आधारमा मालीकबाट थप भुक्तनी दिलाउछ।      
बासस्थानः तपाँईको मालिकले तपाँईको अनुकुल बासस्थानको व्यवस्था गर्नु पर्दछ। ओछ्यान, तपाँईको सामानको लागी दराज आदीको व्यवस्था तपाँईको मालिकले गर्नु पर्दछ साथै तपाँईले काम गर्न छाडेर पनि तपाँईको मालिकले थप एक हप्ता उक्त घरमा बस्न दिनु पर्छ।  
यातायात खर्चः तपाँईको मालिकले कामको शिलशिलामा प्रत्येक दिन बढीमा २४.४० शेकेल सम्मा यातायात खर्च दिनुपर्छ।
पारिश्रमिक कटौंतीः यदी तपाँईलाई मालिकले मासिक रुपमा पाउने पारिश्रमिक दिइरहेको भए निम्न कुराहरुमा तपाँईको तलव बाट काट्न सक्ने अधिकार रहेको छः स्वास्थ्य विमा, राष्ट्रिय बिमा बासस्थान नियम अनुसार।
हप्ताको बिदा समयः  तपाँईले सातामा एक दिन पाउने साप्ताहिक विदामा लगातार ३६ घण्टा छुट्टी पाउनुहुन्छ । जुन समय तपाँईको धर्म र परम्परा अनुसार पाउने समयसमेत जोडिएको हो । यदी तपाँईले उक्त छुट्टीमा काम गर्नु परेमा तपाँईको तलवको . दिनको १५० प्रतिशत (कमसेकम ३६९ शेकेल) पाउनुहुन्छ। साथै तपाँईले वैकल्पीक बिदा पनि पाउनु पर्छ
बार्षिक बिदाः काम शुरु गरेको बर्ष देखि चार वर्ष सम्म प्रत्येक बर्ष १२ दिन बिदा पाउनुहुन्छ (साप्ताहिक बिदा बाहेक) ४ बर्ष सम्म प्रत्येक बर्ष १२ दिन बिदा पाउनुहुन्छ। पांचौ बर्ष १४ दिन, छैठौ बर्ष १६ दिन, सातौ बर्ष १८ दिन। भुक्तानीः यदि तपाँईले बार्षिक बिदा लिनु भयो भने तपाँईको नियमीत मासीक तलब पाउनुहुन्छ। यदि तपाँईले यो कुनै पनि बिदा लिनु भएन भने हरेक दिनको भुक्तानी पाउने अघिकार छ। गिन्तीः मासीक तलबलाई (गोजी खर्च सहित) २५ले (महीनामा जम्मा काम गरेको दिन) भाग गदो आउने रकम दैनिक पारिश्रमिक १६४ शेकेल नघटाइ। तपाँईले बार्षिक बिदा भरी स्थानपूर्ति गर्नु अथवा भुक्तान दिनु पर्दैछ।
बिदाहरु (चाडपर्व): तपाँईले काम शुरु गरेको दिन देखी हप्ताको बिदा बाहेक प्रत्येक बर्ष ९ वटा चाडपर्वको बिदा पाउनुहुन्छ। भुक्तानीः यदि तपाँईले यो बिदाहरु लिनु भयो भने नियमीत तलब पाउनुहुने छ। यदि बिदाको दिन काम गर्नु भयो भने तपाँईले पाउने तलबको १५० प्रतिशत ले हुन आउने रकम (कम्सेकम २४६ शेकेल) पाउनुहुन्छ, साथै तपाँईले वैकल्पीक बिदा पनि पाउनुहुन्छ।
अतिरिक्त रकमः  तपाँइले काम गरेको एक वर्ष पुरा पुगेपछि तपाँइले पाँच दिनको रकम प्रतिदिन ३६५ शेकेलको दरले पाउनुहुन्छ । दोश्रो र तेश्रो वर्ष पुरा गरेपछि ६ दिन र चौथो देखि दशौं वर्ष सम्म ७ दिनको रकम पाउनुहुन्छ।
विरामी भत्ताः  तपाँइ विरामी भएको खण्डमा तपाँइको मालिकले तपाँइलाई विरामी भत्ता दिनु पर्छ। जव मालीकलाई डक्टरी नोट देखाउनु हुन्छ। पहिलो दिनको तपाँइले तिर्नु पर्दैन, विरामी भएको दोश्रो र तेश्रो दिन तलवको ५० प्रतिशतका दरले, चौथो दिन देखी पछिका दिनहरूमा १०० प्रतिशतका हिसावले दिनु पर्छ। यो विरामी दिन तपाँई काम गर्न शुरु गरेको दिन देखि गनिने छ। १.५ दिन प्रत्येक महिना काम गरे वापत, अधिकतम ९० दिन सम्म विरामी विदाका दिनहरु पाइन्छ।
सेवा निबृत्ति भत्ता (क्षतीपूर्ति): एक बर्ष पूरा पुगेपछी तपाँइले काम गरेको घरबाट निम्नलीखीत कारणले बरखास्त हुदा क्षतीपूर्ति पाउनुहुन्छ, मालीकले नीकालेको खण्डमा वा मालीकको मृत्यु भएमा वा मालीकलाई अन्त सारेमा तपाँइलाई मालीकले क्षतीपू्र्ति  दिनु पर्छ। तपाँइको भिजा नवीकरण नहुदा, तपाँइको कामको अवस्था खराब भएमा (पारिश्रमिक भूक्तानी नपाए) बिरामी पर्नु भएमा, बच्चा जन्माउनु भएमा काम छोड्नु परेको अवस्थामा क्षतीपूर्ति पाउनुहुन्छ। भुक्तानीः काम गरेको अन्तीम दिन सम्म। यो क्षतीपूर्ति रकम मासीक तलब (गोजी खर्च सहीत) को आधारमा हिसाब गरीन्छ, साथै यो कम्सेकम तलब भन्दा कम हुनु हुदैन (,१०० शेकेल)। काम गरेको बर्षले गुणन गर्ने (काम गरेको साल र महिना सहित)। यदी एजेन्सी द्वारा काम गरेको तलबको जुन रकम पाउनुहुन्छ काम गर्न छोडेपछी त्यस कै आधारमा एजेन्सी द्वारा क्षतीपू्र्ति पाउनुहुन्छ। कम्पनीले दिएको भुक्तनी चीट अती महत्वपूर्ण छ।
समयमा क्षतीपूर्ति भूक्तान गर्न नसके क्षेतीपूर्ति भूक्तान गर्नु पर्छ - क्षतीपूर्तिको % ढिलो भएको पहिलो हप्ता, क्षतीपूर्तिको १०% र संचित क्षेतीपूर्ति आउदो हरेक हप्ता, क्षतीपूर्तिको २०% ढिलो भएको हरेक महीना (संचित क्षेतीपूर्ति सहित) भूक्तान गर्नु पर्दछ।
तपाँइलाई कामबाट नीकाले वा मालीकको मृत्यु भए पनि कम्सेकम एक हप्ता सो घरमा बस्न पाउनुहुन्छ (मालीकले नीकाल्ने सुचना दिएको भए पनि)।
निकाल्न वा निस्कन दिने सुचनाः  यदि तपाँइले काम छोड्न लाग्नु भएको छ भने वा मालिकले निकाल्न लागेको छ भने पहिले लिखित सुचना दिनु पर्छ। कति दिन सम्म सुचना दिनुपर्छ भन्ने कुरा तपाँइ काम गरेको अवधिमा भर पर्दछ। पहिलो ६ महिना भित्र भए कम्तिमा एक दिन पहिला सुचना दिएर काम छोड्नु वा छुटाउनु पर्दछ। सात महिना देखि एक वर्ष भित्रमा ६ दिन। २.५ दिन प्रत्येक महिनाको लागि र एक वर्ष पुगे पछि एक महिना अगाडि लिखित जानकारी गराउनु पर्दछ। भुक्तानीः यदि कुनै पक्षले यो कार्य पुरा गरेको नभए अर्को पक्षलाई समय अवधीको आधारमा नियमित तलव वुझाउनु पर्ने हुन्छ। नोटः तपाँईको मालिकले मृत्यु भए पनि यो अवधीको भूक्तानी पाउने अधिकार छ।
विश्रामवृत्ति भोगी (पेनशन): २००८ सालको कानुनी माग अनुसार हरेक कामदारको सेवा निवृत्ती भत्ता कोष स्थापना भयो। २००८ साल भरी कामदारले तलबको १.६६% क्षेतीपूर्ति ०.८३३% भाग ग-यो। २००९ मा ३.३२% अनि २०१० मा ५% अनि २०११ मा ३.३७%। परिश्रम मन्त्रीपरिषदको आधारमा प्रवासी कामदारको मालिकले कामदारको नाम मा बैंक खाता खोली सेवा निवृत्ती भत्ता जम्मा गर्नु पर्छ। सो जम्मा रकम कामदारको समय अवधि सकिए पछि उसलाई दिनुपर्छ।
एक बर्ष अवधीको अधीकारः एक बर्ष पूरा काम नगरेको खण्डमा पनि तपाँइले बार्षिक बिदा पाउने अधीकार छ (तपाँइले दिन गन्तीको अनुपातमा पाउनुहुन्छ)। तपाँइले एक बर्ष अवधी पूरा काम गर्नु भएको भए अन्य रकम र यथास्थान रहे वापतको रकम पाउन सक्ने अधीकार छ।  
गर्भवती तथा सुत्केरीः  कुनै पनि गर्भवती महिला जसले ६ महिना भन्दा वढि काम गरिसकेको भए उसलाई कामबाट निकाल्न गैर कानूनी मानिन्छ । यदि तपाँइ सुत्केरी हुनु भएको छ भने तपाँइले अस्पतालमा पाउने सम्पूर्ण सुविदा पाउनुहुन्छ। साथै पहिला बच्चा जन्मदा लाग्ने खर्च र चौध हप्ता सम्म तलबी सुत्केरी बिदा राष्ट्रिय बिमा संस्थाबाट पाउनुहुन्छ। हस्पीटल जाँदा आफ्नो राहदानी र गर्भवती रीपोर्टको कागजपत्र लानु अति जरुरी छ।
स्वास्थ्य विमाः  तपाँइसँग स्वास्थ्यको विमा हुनु अत्यन्तै जरुरी छ। तपाँइ कुनै मालिक कहाँ काम गर्नुहुन्छ तपाँइको मालिकले विमाको रकम तिर्नुपर्ने हुन्छ। यदि मालिकले विमा काटिदिएमा ३० दिन भित्रमा तपाँइले आफैले विमा शुल्क तिर्ने गरी विमा नियमित गर्न विमा कम्पनीलाई अनुरोध गर्न सक्नुहुन्छ र विमा कम्पनीले स्वीकार गर्नेछ। जव तपाँइ मालिकको कामबाट छुट्नुहुन्छ कृपया तपाँइले त्यही कम्पनीबाट विमा गराउनुहोस् ताकी त्यसबाट पाउने कुनै पनि सुविधाहरुबाट वञ्चित हुन नपरोस। तपाईले एजेन्सी बदल्नु भएपनि बिमा कम्पनी नबदल्ने पक्का गर्नुहोस अनि एजेन्सीले बदल्ने छैन।
राष्ट्रिय विमाः मालिकले अनिवार्य रुपमा तपाँइको दर्ता राष्ट्रिय विमा संस्थानमा गराउनु पर्दछ। तपाँईको मालिकको राष्ट्रिय विमा खाता नम्बर सहितको भुक्तानी रसिदको एक प्रति तपाँई संग हुनु अति जरुरी छ। किनभने विरामी भएको अवस्था वा अन्य काम गर्ने शिलशिलामा कुनै दुर्घटना भएमा त्यो कागज हुनु अति जरुरी हुन्छ।
यौन दुर्व्यवहारः कुनै पनि किसिमको यौन दुर्व्यवहार इजरायली कानून अनुसार पूर्ण गौर कानूनी हो। यसमा तपाँइलाई कामबाट निकाल्ने धम्की वा अन्य प्रकारको यौन दुर्व्यवहारको प्रस्ताव समावेश भएको हुन्छ। कुनैपनि कामदार तपाँइले तुरुन्त काभ्लाओभेदमा गएर खवर गर्नुहोला तत्पश्चात तपाँइलाई काभ्लाओभेदले आवश्यक सहयोग गर्नेछ।
मध्यस्त कर्ता शुल्कः  तपाँइसँग कुनैपनि म्यानपावर कम्पनीले अधिकतम शुल्क ३,१३५ शेकेल मात्र लिन पाउने अनुमती छ। यसमा तपाँइले स्वदेशमा मध्यस्त कर्तालाई तिरेको शुल्क समावेश भएको हुन्छ तर तपाँइको हवाई टिकट खर्छ जोडिएको हुँदैन, यदि तपाँइ पहिला नै इजरायल आइसक्नु भएको भए नयाँ मालिक खोज्दा म्यानपावर कम्पनी तथा एजेन्सीलाई तपाँइसँग थप रकम असुल गर्ने विल्कुलै अनुमती छैन। यदि पैसा असुलेमा त्यो गैर कानूनी हुनेछ।
फर्किने व्यवस्था मिलाउने ३० दिन: अनुमती प्राप्त पूरा समय इजरायलमा काम गर्ने कामदारले भिजा सकीए पछि पनि थप ३० दिन इजरायलमा बस्न पाउछ।
___________________________________________________________________________________________________
काभ लाओभेद (कामदारको अधिकारहरु, भिजा समस्या) ०३-६८८३७६६, नाखालात बीन्यामीन स्ट्रिट, ७५, छौतो तला, तेलअभिव
                                                 ०४-८६४३३५०, हरत्सेल स्ट्रिट, १८ हाइफा
                                                 ०२-६२४२८०१, यनाई स्ट्रिट, जेरुशलेम
मेसिला (सामाजिक समस्याहरु, परिवार र वच्चाहरु) ०३-६८७९७२७, रिशोन लेस्यून स्ट्रिट,तेलअभिव
मानव अधिकारको लागि चिकित्सक (स्वास्थ्य समस्याहरु, विमा सम्वन्धी) ०३-६८७३०२७, ०३-६८७३७१८, हाद्रोर स्ट्रिट, तेलअभिव
हट लाईन प्रवासि कामदारको लागी (गीरफ्तार कामदारको लागी) ०३-५३०२५३०  नाखालात बीन्यामीन, ७५, तेलअभिव